Plano | Ruller | Tråd

Bly (Pb)

Bly er et grundstof med det latinske navn Plumbum (Pb), hvis snitflade kan tangere hvid/blåligt udseende, men som med tiden bliver helt matgråt grundet reaktion med luft.

 

Se vores udvalg af bly

 

Gennem tiden har metallet været uhyre populært at benytte grundet gode bearbejdelighed samt nemme udvinding. På grund af de sundhedsskadelige virkninger er anvendelsen i dag dog ganske begrænset.

Et område metallet stadig bruges, er i forbindelse med afskærmning af stråling ifm. røntgenlokaler på hospitaler og hos tandlæger.
Blyplader kan desuden benyttes i forbindelse med tagdækning – i dag dog primært ved gamle, blytækte kirketage og ved blyindfattede ruder.

Vi har et udvalg i bly i henholdsvis plano, rulle og tråd.

 

Sikkerhedsdatablad

Bly har i mange år været i søgelyset pga. de miljø- og sundhedsmæssige skadevirkninger, som metallet kan forårsage, hvis ikke det behandles forsvarligt.
I 2006 blev metallet underlagt EU’s RoHS-direktiv, som har til formål at mindske brugen af bly i fx elektronisk udstyr. Hensigten er at sænke mængden af tungmetallet i vores omgivelse, grundet dets forurenende effekt. RoHS-direktivet er også i daglig tale blevet omtalt som ”blyfri-direktivet” – også selvom direktivet dækker i alt seks forskellige stoffer.

Download vores sikkerhedsdatablad, hvis du ønsker mere viden omkring sikker håndtering af bly.

 

Finder du ikke det, du søger?

Hvis ikke din ønskede dimension fremgår af lagersortimentet, så send os stadig gerne dit materialebehov. Så undersøger vi pris og leveringstid for at tage varen hjem til dig. Vi har gode samarbejder med både værker og værkslagre over hele Europa, så giv os gerne en god udfordring!

Vi har mere end 40 års erfaring fra branchen og har mange gange fundet løsninger, hvor andre har måtte give fortabt.

mail@metalcentret.dk | 43 63 21 22

Plano | Ruller | Tråd
Bly