Hvad er REACH-regulativet?

REACH-regulativ 1907/2006/EU

A/S Metalcentret er lagerførende forhandler af halvfabrikata, hvis indholdsstoffer efter vores oplysninger er registret efter REACH-regulativets bestemmelser af de respektive producenter.

Artikel 33 i REACH-regulativet foreskriver leverandører, hvilke af deres varer indeholder stoffer på SVHC-kandidatlisten (Substances of Very High Concern). REACH-regulativet forpligter os til at give disse informationer videre til vores kunder.

Følgende halvfabrikata i vores lagerprogram indeholder et stof i denne liste.

 

Stof Bly (Pb)
Koncentration 0,1 % eller højere
CAS-nummer 7439-92-1
EC-nummer 231-100-4
Årsag for optagelse Påvirker forplantningsevnen negativt
Optagelsesdato 27. juni 2018

 

Se sikkerhedsdatablad for bly

 

Af Metalcentrets omfattende lagerprogram er produkter i følgende legeringer berørt

Produkt Blyindhold SCIP-nummer
CC493K / CuSn7Zn4Pb7-C (RG7) 5,0 – 8,0 % 142644dc-50d4-4a43-b819-b7d97efb1fd9
CC483K / CuSn12-C       < 0,7 % 15869a7c-23f5-48bd-96dc-5ca7e984a438
CC482K / CuSn11Pb2-C 0,7 – 2,5 % aff433ee-4bfb-4763-9e4c-0a64ab51bb5a
CC495K / CuSn10Pb10-C 8,0 - 11,0 % 37f072a7-392f-452f-ad32-58862b11554a
CC496K / CuSn7Pb15-C 13,0 - 17,0 % 27999451-5c17-46cd-b5db-10ac6d2663ee
CW400J / CuNi7Zn39Pb3Mn2 2,3 – 3,3 % 6358ca77-73b6-4e46-b762-840d3a57607c
CW607N / CuZn38Pb1 0,8 – 1,6 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW608N / CuZn38Pb2 (MS60) 1,6 – 2,5 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW612N / CuZn39Pb2 (MS59) 2,5 – 3,5 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW614N / CuZn39Pb3 (MS58) 2,5 – 3,5 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW617N / CuZn40Pb2 (MS58) 1,6 – 2,5 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW618N / CuZn40Pb2Al 1,6 – 3,0 % 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60
CW620N / CuZn41Pb1Al 0,8 – 1,6 % 58fdea92-e456-422d-b16f-7902b67411b0
CW624N / CuZn43Pb2Al 1,6 – 3,0 % f8c7c2bc-b4c9-4d76-a1b7-5ef927102e58
CW602N / CuZn36Pb2As 1,7 - 2,8 % eb1d20ba-b896-4204-81af-ad7fe11f8701
CW710R / CuZn35Ni3Mn2AlPb 0,2 - 0,8 % 326a7daa-945f-4b5c-b7e6-057a701e089b
CW713R / CuZn37Mn3Al2PbSi 0,2 - 0,8 % 3180e0e0-6bd3-4c0f-b6d3-0dab76638aba
EN-AW 2007 / AlCu4PbMgMn 0,8 – 1,0 % 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85
EN-AW 2011 / AlCuBiPb 0,2 – 0,4 % 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85
EN-AW 6026 / AlSiMgBi       < 0,4 % 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85
EN-AW 6262 / AlMgSiPb 0,4 – 0,7 % 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85

 

Underskrevet pdf-fil inkl. tilhørende SCIP-numre kan downloades her.

 

SCIP

SCIP er en database for information omkring "Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)". Denne er etableret under EU's affaldsdirektiv (Waste Framework Directive kaldet WFD).
Du kan læse yderligere om SCIP og hvad det indebærer på ECTA's hjemmeside.

 

Yderligere, frivillig information

Brugen af bly i halvfabrikata har været reguleret i mange år og der foreligger ikke nye videnskabelige erkendelser, om hvordan blyet påvirker den menneskelige krop.

Der findes i dag endnu ingen helt tilfredsstillende erstatning for bly i forhold til spåntagende bearbejdning af halvfabrikata. Blyindholdet er nødvendigt ved bearbejdning af halvfabrikata og for at forbedre andre egenskaber, specielt glideevne og smøreegenskaber.

Der arbejdes løbende på udvikling og test af nye blyfrie alternativer for at imødekomme de skærpede krav. Vi vil løbende tage disse nye legeringer til lager. Fx EN-AW 6026 Lead free og EN-AW 2033 er eksempler på sådanne legeringer.

 

Har du spørgsmål til REACH eller SVHC, er du velkommen til at kontakte os på mail@metalcentret.dk

Hvad er REACH-regulativet?
Hvad er REACH-regulativet