Hvad er RoHS-direktivet?

RoHS-direktiv III (2015/863/EU & 2011/65/EU)

RoHS-direktivet omfatter en speciel produktgruppe (elektrisk og elektronisk udstyr).

A/S Metalcentret lagerfører og leverer over 5000 forskellige metalhalvfabrikata i mange og vidt forskellige legeringer, formater og tilstande. Vi sælger disse halvfabrikater til mange forskellige brancher med vidt forskellige anvendelser - som ofte er ukendt for Metalcentret.

Det påhviler Dem som kunde - via deres kendskab til slutproduktet - at specificere materiale, legering og tilstand i jeres indkøbsordre således, at slutproduktet kan produceres i overensstemmelse med gældende tekniske og lovmæssige bestemmelser (herunder også RoHS direktivet). Metalcentret leverer varer i overensstemmelse med disse specifikationer, såfremt det er muligt.

Vi vil dog henlede deres opmærksomhed til RoHS-direktivets bilag II og i særdeleshed bilag III. Bilag II angiver stoffer der er underlagt begrænsninger, mens bilag III angiver undtagelser fra disse begrænsninger. Punkt 6b og 6c i bilag III vedrører bly i henholdsvis aluminium og kobber.

Underskrevet pdf-fil kan downloades her

Læs om RoHS-direktivet og dets bilag på EU's hjemmeside

 

REACH-regulativ 1907/2006/EU

A/S Metalcentret er lagerførende forhandler af halvfabrikata, hvis indholdsstoffer efter vores oplysninger er registret efter REACH-regulativets bestemmelser af de respektive producenter.

Læs mere om REACH-regulativet her

 

Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger i forbindelse med denne skrivelse er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

mail@metalcentret.dk

Hvad er RoHS-direktivet?
Hvad er RoHS-direktivet?