Hvad er CBAM?

Metalcentret og CBAM

Hos Metalcentret importerer vi kun aluminium fra EU-lande og dermed er CBAM-regulativet ikke direkte relevant for os – eller dig som køber varer fra os. Dette skyldes, at regulativet kun fokuserer på import af omfattede varer fra ikke-EU-lande.

De øvrige varegrupper omfattet af CBAM forhandler vi ikke.
 

Hvad er baggrunden

”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) eller CO2-grænsetilpasningsmekanismen, er et EU-regulativ, der har til formål at reducere kulstoflækage og fremme global klimaneutralitet. Den trådte i kraft den 1. oktober 2023 og dækker i første omgang import af følgende produktkategorier:

  • Jern og stål
  • Aluminium
  • Cement
  • Gødningsstoffer
  • Brint
  • Elektricitet

 

Hvordan fungerer det?

CBAM lægger en pris på den indlejrede CO2 i importerede varer fra ikke-EU-lande. Denne pris beregnes ud fra de faktiske emissioner forbundet med produktionen af varen. Virksomheder, der importerer omfattede varer, skal indberette de årlige CO2-emissioner for deres import og købe certifikater for at dække disse emissioner.

 

Formål med direktivet

  • Forebygge kulstoflækage: Ved at lægge en pris på CO2 i importerede varer, reducerer direktivet incitamentet til at flytte produktion til lande med mindre ambitiøse klimapolitikker.
  • Stimulere grøn innovation: Direktivet skaber et incitament for virksomheder i ikke-EU-lande til at reducere CO2-emissionerne i deres produktionsprocesser.
  • Bidrage til EU's klimamål: Direktivet er et af instrumenterne i EU's samlede klimaplan, der har som mål at gøre EU klimaneutral i 2050.

I overgangsfasen (2023-2026) skal virksomheder kun indberette de årlige CO2-emissioner for deres import. Der skal ikke købes CBAM-certifikater i denne periode. Fra 2027 skal virksomheder begynde at købe CBAM-certifikater for at dække deres import-relaterede CO2-udledning.

 

Relevante links for mere information

 

Har du yderligere spørgsmål?

Du kan finde mere information på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakte dem direkte.

Bemærk: Denne forklaring er en generel oversigt over regulativet. Der er mange detaljer og nuancer i regulativet, som ikke er dækket i denne forklaring. For at få en mere detaljeret forståelse, skal du konsultere de officielle kilder.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende direktivet og vores lagersortiment, så er du velkommen til at kontakte os på mail@metalcentret.dk

 

Andre direktiver og reguleringer

Hvor dette direktiv har til hensigt at sænke kulstofudledningen, har RoHS-direktivet og REACH-forordningen fokus på at sænke eller fjerne indholdet af visse skadelige stoffer i produkter.

Læs mere om RoHS

Læs mere om REACH

Vi forsøger løbende at holde websitet opdateret med dokumentation ift. nyeste lovgivning, der vedrører vores varesortiment eller vores branche som helhed. Har du forespørgsler eller ønsker udover dette, må du meget gerne kontakte os på mail@metalcentret.dk

Hvad er CBAM?
CBAM