Conflict Minerals (3TG)

Conflict Minerals

Ud af conflict minerals - eller på dansk ”konflikt mineralerne” - Tin, Tantal, Tungsten og Guld er det kun Tin (Sn) der som legeringselement i bronze er relevant for vores samhandel.

Vi har ikke mulighed for at gennemgå hele leveringskæden, da bronze-halvfabrikata bliver produceret med en høj andel af skrot. Men vi kan sige med sikkerhed, at al vores bronze er erhvervet fra EU-lande.

For at være sikre i vurderingen, har vi forespurgt ved vores brancheforening og fået svaret at EU-forordningen ikke omfatter os, da vi ikke er EU-importør eller importerer mængder over den fastlagte minimumsgrænse. 

Derudover kan vi bekræfte, at vi ikke - heller ikke indirekte - har forretningsrelationer til Republikken Congo. Vi er heller ikke bekendt med, at nogle af vores leverandører får udgangsmateriale derfra.

 

Hvad dækker Conflict Minerals over?

I takt med den voksende opmærksomhed på bæredygtighed og etisk handel inden for industrien, er det blevet essentielt for virksomheder at være opmærksomme på oprindelsen af deres materialer. En særlig problemstilling, der har vundet frem i det industrielle landskab, er brugen af såkaldte 'conflict minerals'. Disse metaller, som omfatter tin, tantal, tungsted, wolfram og guld, er ofte udvundet under forhold, der finansierer konflikter og bidrager til menneskerettighedsforbrydelser i visse dele af verden. Disse metaller går fra tid til anden også under betegnelsen "3TG".

EU-direktivet om conflict minerals, officielt kendt som EU-forordningen om ansvarlige forsyningskæder for mineraler, er indført for at tackle denne problemstilling. Formålet med direktivet er at sikre, at virksomheder, der importerer disse metaller og mineraler til EU, udøver due diligence inden for deres forsyningskæder. Dette indebærer, at virksomhederne skal undersøge og dokumentere, hvor deres metaller kommer fra, for at sikre, at de ikke bidrager til konflikter eller menneskerettighedsforbrydelser.

For virksomheder inden for håndværk, industri samt producenter og underleverandører, der anvender disse metaller i deres produkter, betyder dette en øget forpligtelse. Det er vigtigt at forstå, hvordan EU-direktivet påvirker din virksomhed, og hvilke skridt der skal tages for at overholde reglerne. Dette omfatter implementering af due diligence-processer, der kan spore og verificere oprindelsen af metallerne, samt rapportering om forsyningskædens ansvarlighed.

 

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger i forbindelse med dette emne, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på mail@metalcentret.dk.

Conflict Minerals (3TG)
Conflict Minerals (3TG)